Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Δραστηριότητα ιστοεξερεύνησης...

Ένα WebQuest αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα αξιοποιώντας το διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι μοναδική.

Ο στόχος σας είναι να δημιουργήσετε κι εσείς μια ιστοεξερεύνηση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

• Εργασία ή Αποστολή (Task)
• Διαδικασία (Process)
• Αξιολόγηση (Evaluation)
• Συμπέρασμα (Conclusion)
• Σελίδα Δασκάλου (Teacher's corner)
• Πηγές (Resources)

Στοιχεία:
Τίτλος:
Τάξη:
Δημιουργός:

1. Η εισαγωγή προσανατολίζει τους μαθητές και προσελκύει το ενδιαφέρον τους.

2. Η αποστολή περιγράφει τις δραστηριότητες και το τελικό προϊόν.

3. Η διαδικασία – πηγές έχουν στόχο:
• Να παράσχουν μια βήμα προς βήμα περιγραφή της διαδικασίας για τη δραστηριότητα
• Να παράσχουν πηγές σχετικές με την αποστολή.

4. Η αξιολόγηση στοχεύει να παρουσιάσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης και αναστοχασμού του τελικού προϊόντος.

5. Συμπεράσματα:
• Ανακεφαλαιώνουν την εμπειρία
• Ενθαρρύνουν τον αναστοχασμό επί της διαδικασίας
• Προσθέτουν υψηλότερου επιπέδου ερωτήματα για μελλοντική έρευνα

6. Η σελίδα του εκπαιδευτικού δίνει ένα συνοπτικό περίγραμμα της διδακτικής πρότασης.

Όλα τα σχετικά αρχεία βρίσκονται εδώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου